Mona Engineering – Dylunio a Saernïo

Cwmni Peirianneg Arbenigol Gogledd Cymru

Mae Mona Engineering yn gwmni peirianneg a saernïo yng Ngogledd Cymru sy’n darparu ystod o wasanaethau weldio, peirianneg a gosod arbenigol.

Mae gennym gyfleusterau cyfrifo 3D / CAD Finite Element Analysis a Mathcad mewnol ac rydym yn cynnig gwasanaeth peirianneg a gosod o ben i ben i gleientiaid bach a mawr yng Ngogledd Cymru a ledled y DU. Mae gennym brofiad arbenigol yn y diwydiant niwclear ac rydym wedi gwneud amrywiaeth eang o waith peirianyddol yn y sector ynni adnewyddadwy.

Gwasanaeth Peirianyddol Cynhwysfawr

Rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau peirianyddol, gan gynnwys:

Peirianneg Niwclear – datgomisiynu ac adeiladu o’r newydd

Adeiladau fframiau dur – adeiladau fframiau dur modiwlaidd o ansawdd uchel ar gyfer cleientiaid diwydiannol / masnachol

Pontydd – pontydd ffordd, beiciau a throed

Strwythurau dur – tyrau radar, mastiau ffonau symudol a thelegyfathrebu; crudiau a phlatfformau mynediad; tanciau a phiblinellau

Y sector ynni adnewyddadwy – tyrau a pheilonau ar gyfer ffermydd gwynt, gwaith pibelli ar gyfer gorsafoedd ynni dŵr bach a mawr

Weldio arbenigol – weldio TIG, MIG, SAW a MMA, torri plasma, weldio alwminiwm dur gwrthstaen, a phrofi anninistriol ar gyfer weldiau a chydrannau wedi’u weldio

Gallwch ddarllen rhagor am ein gwasanaethau peirianyddol yma.

Os oes gennych chi ofynion peirianyddol neu weldio arbenigol, mae croeso i chi gysylltu â ni i’w trafod.

Cliciwch ar yr oriel ar y dde i weld rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Newyddion Mona

Cynllun Gwres Biomas Portmeirion

Mae cwmni Portmeirion Cyf wrthi’n gosod sustem Biomas i gynhesu dŵr y safle ar gyfer yr ystafelloedd ymolchi a’r ceginau ac i wresogi’r adeiladau. Mae’r cwmni wedi buddsoddi £1.5M i wireddu’r cynllun hwn a bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn dechrau’r gwanwyn, 2016. Codwyd Canolfan Ynni fawr 40m wrth 12m ar y safle gan […]

Mwy

Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy 2016

Bydd Mona Lifting yn bresennol unwaith eto yn Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy yn Glasgow ar 4 a 5 Mai 2016. Cofiwch alw i’n gweld yn ein stondin ym Mhafiliwn Cymru.

Mwy